Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve başarıyı ödüllendirmek için performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla uyguluyoruz. Performans değerlendirmesi uygulamaları, şirketimizin stratejileri doğrultusunda bazı farklılıklar göstermekle birlikte, hedef belirleme ve yayılımı, 6 aylık periyodik değerlendirmeleriyle aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde yöneticiler ve çalışanlarla değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılmaktadır. Bu görüşmelerde, çalışanın performansının geliştirilmesi için yapılması gerekenler saptanır, çalışanın gelişim ve kariyer planları oluşturulur. Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın karşılıklı olarak beklenti ve görüşlerini paylaşabildikleri performans değerlendirmesi sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının belirlenmesi ile terfi ve ilerlemelerinde önemli bir kriter olarak görüyoruz.

Kariyer planlama sistemimiz, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim olanakları yaratıyor. Kariyer gelişim ve ilerleme olanakları için öncelikleri belirlerken; girişimcilik, yüksek iş performansı ve paylaşılan değerler gibi çalışan niteliklerini esas alıyoruz. Gelecek odaklı bir yaklaşımla ve ileriye dönük hedeflerimizle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı; çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesini ve üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.