Arsa ve gayrimenkul proje geliştirme hizmeti ile arazi imar planı, fiziksel özellikler ve ekonomik olanaklar pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirerek, arazinin durumunu ortaya koymakta ve arazide gerçekleştirilebilecek optimum yatırım için bilgi ve tecrübelerini aktarmaktadır.

Bu hizmet sayesinde sizlere arsaların en etkin ve verimli kullanılabileceği projelerin geliştirilmesini ve karşılaştırılmasını sağlamaktayız. Bölgesel gelişmeler ile ortaya çıkan talebe yönelik arzın oluşturulması için doğru projeleri geliştirmek için çalışır.

Zeren GY, bölge analizleri ve değerlendirmeleri, kullanıma yönelik çözüm önerileri, fizibilite çalışması ve raporların hazırlanması ve kanun ve mevzuata göre durum tespiti gibi faaliyetleri ile en doğru analizler ışığında sizlere yol gösterir.