Zeren GY, gayrimenkul geliştirme sürecinin önemli bir adımı olan izin ve ruhsat başvuru ve onay süreçleri ile mevzuatları hakkında uzun yıllara dayalı kapsamlı bilgi ve deneyim elde ederek bilgi birikimimiz ve yılların getirdiği tecrübemiz ile tüm projelerin imar, ruhsat ve iskan süreçlerini hukuki süreçlere uygun olarak yönetir ve denetler.

Planlama ve ruhsat süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunları tecrübesi ile öngörebilir ve duruma göre çözüm üretir. Gayrimenkul geliştirme sürecine uygun olarak hareket ederek ve gerekli tedbirleri alarak, paydaşlarına daimi güven sağlayarak ilerler.