Proje yönetimi; uygun tekniklerin, araçların, yeteneklerin ve bilginin kullanılarak inşaat projelerinin planlanması, organize edilmesi, gözetim-denetimi, kontrol edilmesi ve yürütülmesi süreçlerinin tamamıdır. Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede bitirilmesini sağlamak proje yönetiminin esas amacıdır.

Bir projenin başarılı olarak tanımlanması zaman, bütçe ve kalite üçgenindeki parametrelerin proje tamamlandığında, proje başlangıcında öngörülen değerlerde olup olmaması ile nitelendirilebilir.

Zeren GY; proje kapsamının açık bir şekilde ifade edilmesi, uygun proje stratejisinin seçilmesi, müşteri talebinin ve ihtiyacının iyi tanımlanması konusunda çalışmalarını dikkatle yürütür. Projedeki tüm paydaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru şekilde karşılanması, paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim yönteminin geliştirilmesi için stratejik planlar yapar. Projenin kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve riskler gibi kısıtlayıcı parametreleri arasında dengenin kurulmasını sağlar.