Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürdürüyoruz. Zeren GY olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın belli başlığı değerlere sahip olması bekliyoruz. Takım çalışması, etkin iletişim, iş birliği geliştirme, sonuç odaklılık ve müşteri duyarlılığı olarak belirlediğimiz değerler işe alım sürecinde etkin rol oynuyor.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili Zeren GY tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz. Bu nedenle şirketimizde çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, hayalleri olan, gelişime açık, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçireceğine inandığımız adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

kariyer.net | İlanlarımıza Göz Atın.

LinkedIn | İlanlarımıza Göz Atın.